Nominerte 2022: Knut Dørum, Øyvind Tønnesson og Ralph Henk Vaags (red.)

Posted on 10. februar 2022

2


Knut Dørum, Øyvind Tønnesson og Ralph Henk Vaags (red.): «Arven etter 1968». (Cappelen Damm Akademisk 2021)

1968-opprøret er et kjent begrep for de bevegelsene som utviklet seg i løpet av 1960- og 1970-tallet, og den ungdomsgenerasjonen som ble formet i disse tiårene. Denne boka gir en ny tverrfaglig analyse av «det lange 1968-opprøret», og drøfter virkningene av opprøret på politikk, samfunnsliv, filosofi, kunst, medier, litteratur og pedagogikk fram til 2021. Forfatterne viser hvordan mange trekk ved dagens samfunn har røtter i 1968-opprøret, og videre at opprøret ikke bare har satt spor på venstresida og i miljøpolitikken, men også har påvirket mye av utviklingen på høyresida. «Arven etter 1968» vil fungere like godt som studielitteratur som til fri lesning for samfunnsinteresserte mennesker.

Bokas artikler om de forskjellige temaene er skrevet av fagfolk tilknyttet norske universiteter og høgskoler. De tre redaktørene er alle ansatt ved Universitetet i Agder, og har omfattende faglige forfatterskap bak seg.

Her kan du stemme på Knut Dørum, Øyvind Tønnesson og Ralph Henk Vaags (red.)

Knut Dørum, Øyvind Tønnesson og Ralph Henk Vaags (red.) er nominert til Sørlandets litteraturpris for boka «Arven etter 1968» (Cappelen Damm Akademisk 2021). Foto av Knut Dørum: Atle Christiansen, UiA

Reklame