Nominert 2010: Karl Ove Knausgård

Posted on 30. desember 2010

0


Karl Ove Knausgård: «Min kamp 1-3» (Oktober 2009)

Min kamp 1-3

Min kamp 1-3. (Oktober)

De tre første bindene av Karl Ove Knausgård har blitt folkelesning og debatt-emne i utgivelsesåret.

Prosjektet: «å skrive sitt eget liv» er gjort på en litterær elegant måte til tross for at forfatteren lodder dypt i det smått og smålige i menneskenaturen.

Oppvekst både i Arendal og Kristiansand utdypes på godt og vondt og mange sørlendinger kjenner seg igjen.