Agderlitteratur 2021

Posted on 8. februar 2021

1


Sist oppdatert 1. desember

Lista under oppdateres fortløpende med titler som utgis i 2021 av forfattere som har en naturlig tilknytning til Sørlandet.

Disse bøkene vil bli vurdert som mulige kandidater til Sørlandets litteraturpris 2022.

Skjønnlitteratur:

Antonsen, Øystein: Etterdønninger. (Rederiet; 34). Bladkompaniet, 2021.

Antonsen, Øystein: Dagslys. (Rederiet; 35). Bladkompaniet, 2021.

Antonsen, Øystein: Sommer i skjærgården (Rederiet; 36). Bladkompaniet, 2021.

Antonsen, Øystein: Ukjent fiende (Rederiet; 37). Bladkompaniet, 2021.

Antonsen, Øystein: Til hovedstaden (Rederiet; 38). Bladkompaniet, 2021.

Antonsen, Øystein: Frem fra mørket (Rederiet; 39). Bladkompaniet, 2021

Antonsen, Øystein: Å komme hjem (Rederiet; 40). Bladkompaniet, 2021

Bakke, Gunstein: Austalgi. Oktober forlag, 2021.

Bakken, Bjørn: Lang lang rekke. Eget forlag, 2020.

Bartolomei, Renato: Fugletrekk. Boken forlag, 2021.

Baugstø, Line: Jeg lyver når jeg må. Noveller. Oktober, 2021.

Breiteig, Bjarte: Tøyeneffekten. Oktober, 2021.

Bøksle, Camilla: Så møt meg på hjørnet klokka åtte. Solum Bokvennen, 2021.

Daasvatn, Knut Olav: Alle sorger, alle gleder. Geir Daasvatn Foto & Forlag, 2020

Dragseth, Terje: Epifanier II : prosadikt 45-101. Lord Jim Publishing, 2021.

Emanuelsen, Birger: Statsråden kommer. Tiden forlag, 2021.

Ersland, Bjørn Arild: Mandal. En byroman. Pelikanen forlag, 2021.

Fossing, Siri: Uten samtykke. Pagina Forlag, 2021.

Frognes, Knut : Fiendtlige seil : historisk roman fra napoleonskrigene Arendal. Gaveca, 2020.

Glad, Henning: Hvem var egentlig tante Alba? Gaveca, 2021.

Glad, Henning: Slusk. Gaveca, 2021.

Hauge, Øystein: Oktobersong Dikt 1996-2021. Borken forlag, 2021.

Heivoll, Gaute: Forklaringen. Tiden forlag, 2021.

Jægtnes, Hilde Susan: Jeg grunnla de forente stater. Tiden, 2021.

Jakhelln, Cornelius: Livshjulet. Dikt. Cappelen Damm, 2021

Johansen, Ellen Myrslo og Anders Myhren: Den tåler et skybrudd, gleden. Gaveca, 2020

Jovanovic, Bruno: Etter hvert vil øynene venne seg til mørket. Cappelen Damm, 2020.

Knausgård, Karl Ove: Ulvene fra evighetens skog. Oktober, 2021.

Kroneberg, Benedicte Meyer: Svalbardnotatene. Tiden forlag, 2021.

Langeland, Morten: Sørgerender. Flamme Forlag 2021.

Larsen, Svanhild Fosback: Forlist sjel. Gaveca, 2020.

Lomheim, Sylfest: Menneskesonen-romanen. Kolofon forl., 2021.

Mosdøl, Olav, Bålsrød, Hege (mus.), Mosdøl, Liv Andrea(ill.): Ingen kan tjore fugletrekket (Dikt). Gode bøker, 2021.

Nannestad, Bård: Ingeborg. Måltrost forlag, 2021.

Nilsen, Guttorm Eskild: Den som graver. Eget forlag, 2020.

Nilsen, Guttorm Eskild: I lause lufta (krim). Bokhuset forlag, 2021.

Nilsen, Guttorm Eskild: Skogen tier. Eget forlag, 2020.

Nilsen, Guttorm Eskild: Akevitt og fyrstekake – Konrad Ågesens verden. Eget forlag, 2021.

Nilsen, Guttorm Eskild: Opp i røyk – En Konrad Ågesen-krim. Eget forlag, 2020

Rockefeller, Jeremiah (pseud.): Bestselger. Fair forlag, 2021.

Rudsli, Trond: Diktsamling III. Eget forlag, 2021.

Svendsen, Arild: Gresset på den andre siden – Landet fylt av melk og honning. Kolofon forlag, 2021.

Thomassen, Åse: Café Hjembyen : Kafeen – Byen – Menneskene. Protence forlag, 2021.

Thorstveit, Johannes G.: I himmelen serveres ikke speilegg. En dokumentarroman. Gaveca 2021.

Tufteland, Sigrid: Levde liv – Vigmostadfolk gjennom 200 år. Bokhuset forlag, 2021.

Unsgård, John: Av dyr er du kommet (krim). Gaveca forlag, 2021

Verås, Per Olav: The Syphilis Artist. Pegasus Elliot MacKenzie Publishers, 2021.

Ødegård, Terje: Opprør. Gaveca forlag, 2021.

Aardalen. Oddbjørn: Norsk Bonde- og Svarttrastlag (Dikt) Bokhuset forlag, 2021.

Faglitteratur:

Arnesen, Janne Helene: Tråd til! Klesreparasjoner for nybegynnere. Manuskript forlag, 2021.

Asdal, Åsmund (fagred): Pion, pors og potet : og andre utvalgte norske kulturplanter / … og Hildegunn Norheim (ansvarlig redaktør). Nibio, 2020 (kom i desember).

Aslaksen, Lars, Eie, Lars: Hundezonen : Slik lykkes du med din hund. Eget forlag, 2021.

Ausel, Johanne, Niels Songe-Møller ; illustrert av Frank Brunner: Øyeblikk. Pagina forlag, 2021.

Authen, Cecilie: Norsk folkemusikk. Et fotohistorisk portrett 1840-1940. Pax, 2021.

Berntsen, Harald: Marcus Thrane: en foranskutt sosialdemokrat – et portrett i politisk idéhistorie. Svein Sandnes bokforlag, 2021.

Bjerke, Christin  og Jan Kløvstad (red.): Vi skaper entusiasme for Norden! Bokhuset Forlag, 2020.

Bjørndahl, Gjermund Orrego: Arne Johannes Myrdal 1935-2007: et liv i kamp. Gaveca forlag,[2020].

Christophersen, Gunder: Den gode notis : vi minner om mat til småfuglene. Bokhuset forlag, 2020.

Dale, Margit og Frode Verpe: Heimelaga. Oppskrifter og kvardagslykke frå Margits kjøkken. Vigemostad&Bjørke, 2021.

Daasvatn, Geir: Setesdal. Geir Daasvatn Foto & Forlag, 2020.

Denstad, John-Peder: Vi gikk ombord : et møte med elleve Lillesandere som reiste ut på sjøen som ungdommer i 1960 og 1970 åra – og to som dro ut i 1997 og 2010 – om deres bakgrunn, erfaringer og historier fra sjølivet. Eget forlag, 2021

Dørum, Knut, Øyvind Tønnesson og Ralph Henk Vaags: Arven etter 1968, Cappelen Damm Akademisk, 2021

Eikestøl, Oddbjørn: Søgne eller San Francisco?. Søgne historielag, 2021. 

Enstad, Nils Petter : Bruddstykker av en erkjennelse(Essay). Gaveca , 2021

Fiane, Egil: Åmli – Ætt og heim – Kyrkjebygda, Risland og Engenes. Bd. VIII. Åmli kommune, 2020.

Flaten, Tom: Hvem vet mest om nye Lindesnes?. Bokhuset forlag, 2021.

Flaten, Tom: Hvem vet mest om Tvedestrand?. Bokhuset forlag, 2021.

Frognes, Knut og Ill. Hans Chr. Rød: Åhennedåhenne? Bokhuset forlag, 2021.

Frøstrup, Johan Christian og Davidsen, Bjørn: Vest-Agder under okkupasjonen. Glimt fra krigsårene 1940-1945. Friluftsforlaget 2021.

Grundekjøn, Hege Boman: Ikke glemt : minner fra Kristiansand og omegn på 1920- og -30-tallet. Gaveca forlag, 2021.

Gulbrandsen, Åse: Rumpe. Forlag ukjent, 2021

Hagestad, Kristian: Jugoland. Om Jugoslavia, nordmenn og nye land på Balkan, Commentum, 2021

Hammersberg-Jensen, Marianne: Mammapolitiet. Regler for uskikkelige mødre. Spartacus, 2021.

Haugland, Håkon: Lingard av Lyngør. Lyngørfjorden kystkultursenter, 2021.

Hilton, Espen: Jeg fant, jeg fant. På eventyr med Espen. Prego mobile, 2021.

Iversen, Arne Otto: Ankerfeste : havner og historier fra Sørlandet. Enea forlag, 2021.

Iversen, Jonas Yassin: De gamle stier: Historien om Menigheten Samfundet, Det Almindelige Samfund og andre sterkttroende. CappelenDamm akademisk, 2021

Jacobsen, Erik: Fra skrog til skrap : skipsopphugging i Grimstad. Tangen maritime forlag, 2021

Johansen, Roy William: Nidelva – Fløting, ferdsel, fiske og fossekraft. Bokhuset forlag, 2021.

Kløvstad, Jan: Levande lokalkultur. Noregs Ungdomslag 1996-2021, Bokhuset Forlag 2021

Knausgård, Karl Ove: Skogen og elva. Om Anselm Kiefer og kunsten hans. Oktober 2021.

Knutson, Venke: La oss prate mer sammen. Aschehoug, 2021

Kolvik, Reidun Mæsel: Sanna – barndom på prestegård. Agder på 1950-tallet presentert på Prestegården i Herefoss NB Sjekke forfatters geografiske bakgrunn og utgiver

Kristiansen, Tomm: Afrikanske fortellinger. Cappelen Damm 2021.

Langeland, Eirik Dåstøl opg Melissa Lesamana: Et valg til salgs – Silo, champagne og sørlandsk valgbedrageri. Bokhuset forlag, 2021.

Larsen, Rune Nylund: Kystpilegrimsleia- Sjøveien til Nidaros. Eget forlag, 2020.

Leer-Salvesen, Paul: Etikk for profesjonelle. Fagbokforlaget, 2021.

Nese, Jostein: Fotefar med fotnoter. Eget forlag, 2021.

Malm, Reidar: Europas historie i et fugleperspektiv. Bokhuset forlag, 2021.

Masdalen, Kjell-Olav: Bondesamfunn og bondeopposisjon på Agder. I overgangen mellom seinmiddelalder og tidlig nytid ca. 1480-1615. Cappelen Damm Akademisk, 2021.

Misje. Bent-Inge: Hvor ble du av, mitt barn? : om kirkens behandling av dødfødte. Efrem forlag, 2021

Mæsel, Inger Johanne og Knut: KIF 100 år : med fokus på håndballen. KIF, 2021.

Mæsel, Knut: Rusleturer på Grim. 3. Eget forlag, 2021

Mørkestøl, Kjell Olav: Fra allmueskole til fargerikt fellesskap. 150 år med barneskole ved foten av Baneheia. Tordenskjolds gate skole 1871-2021. Eget forlag, 2021.

Norman, Victor: En liten åpen by. Fortellingen om Risør 1500-1873. Cappelen Damm Akademisk, 2021.

O’Hara, Gro: Bygdedyr og fylkeskonger. Giut.no, 2020.

Olimstad, Ingvar: Med hjarte for Kvinesdal. Tønnes Oksefjell og Kvinesdal i hans tid. Kvinesdal historielag, 2020.

Olsen, Harald: Hellig sted. Efrem, 2020.

Olsen, Morten: Den forhistoriske gården på Agder. ?, 2020

Olsen, Ole Sverre: Samtaler med lysets hastighet. Paradigmeskifte forlag, 2021.

Olsen, Svein Inge: Bjørgulv Myhola – Den siste av dei gamle. Eget forlag, 2021.

Penne, Bjørg: Hushjelp i Amerika : en reise i min svigermors slektshistorie. Eget forlag, 2020.

Punsvik, Tor: Nedre Otra – en skjult miljøsuksess. Bokhuset forlag, 2021.

Røed, Helge: Kraft og bærekraft : Arendals Fossekompani 125 år. Gyldendal, 2021.

Rønnevig, Else: Vern gjennom bruk : Sprossa har noe på hjertet. Eget forlag, 2021.

Sauar, Arne: Godt voksen – På langtur med el-sykkel- Fevik – Snåsa. Gaveca, 2021.

Seland, Nils: Kaffikoppens kulturelle kraft. Historisk oversikt over lagsbruka innan Noregs Ungdomslag og Noregs Mållag frå 1901 til 2020. Bokhuset Forlag, 2021.

Selås, Inge (red.), Hege Ødegård, Rolf Jørn Fjærbu, Jan Helge Kjøstvedt og Sven Inge Marcussen:Fugler og fuglefolk i Aust-Agder – jubileumsbok for Norsk Ornitologisk forening avdeling Aust-Agder. Aust-Agder Ornitologiske forening, 2021.

Simonsen, Birger Grunde: Fotballklubben Jerv. Friluftsforlaget, 2020.

Simonsen, Reidar Grunde: Episoder fra et liv. En verdensomspennende reise fra Kirkegata til Knibeheia. Eget forlag, 2020.

Solaas, Heidi Aune: Fem ekte menn. Eget forlag, 2021.

Stien, Elin Nerdalen og Johnny Østreim: Frolandsvandreren : 47 turer i Froland og Mykland : inkludert 20 turer fra TellTur. Utgitt i samarbeid med Friluftsrådet Sør, 2021.

Straumann, Torborg Anita B.: Bunad og folkedrakt frå Iveland. Eget forlag, 2021.

Stølen, P.G.: Lykkens vei. Eget forlag, 2021.

Svalheim, Ellen: Frøboka. Håndbok for innsamling av frø til insektvennlig blomstereng. Fagbokforlaget, 2021.

Sveinall, Paul: Ut, opp og fram. Barnevandring på Agder 1720-1920. Agder Historielag, 2021.

Thoresen, Knut Flovik: Brennpunkt Mogadishu : norske FN-soldater i krig. Historie & Kultur, 2021.

Thunem-Saanum, Cecilie: Vinterbading – Praktiske råd for deg som vil bade når kulda biter. CappelenDamm, 2021.

Tronstad, Roger : ‘Denne seige rase’ : antisemittisme på Agder inntil 1945. Arkivet , [ 2021].

Tufteland, Geir: Grønningen : fyrstasjon og naturreservat. Agder forlag, 2021

Wedø, Kjell: Vindu mot livet : seksti små hverdagsbetraktninger om livet i sin alminnelighet. Gaveca, 2020.

Wrånes, Endre E.: Batteriene Vara 1941-1945 : kanonene på Møvik. Vest-Agder museet, 2021. 

Barn og ungdom – Neste tildeling i 2023 for barne- og ungdomsbøker utgitt 2020-2022

Bjåen, Anne Margrete: Borga i Hartevassnuten : ei soge frå Setesdal. Fjellrein AS, 2020.

Bjåen, Anne Margrete: Brurehylen og Magnhildshellene : segner frå Setesdal. Fjellrein AS, 2020.

Bjåen, Anne Margrete: Daniel Oddeskar : ei soge frå Setesdal. Fjellrein AS, 2020.

Bjåen, Anne Margrete: Då kua Lauvli tok bussen : i soge frå Setesdal. Fjellrein AS, 2020.

Bjåen, Anne Margrete: Skattejakt i Bykle gamle kyrkje. Fjellrein AS, 2021.

Bjåen, Anne Margrete: Slaget om Skyrismoen : ei segn frå Setesdal. Fjellrein AS, 2020.

Bjåen, Anne Margrete: Storhedder og trollbukken Ringeball : ei segn frå Setesdal. Fjellrein, 2020.

Bjåen, Anne Margrete: Tussane på Kråkeneset. Tussane og Bykle kyrkje : segner frå Setesdal. Fjellrein AS, 2020.

Bjåen, Anne Margrete: Ulvetuva & soga om Hovdenulven : segn og soge frå Setesdal. Fjellrein AS, 2020.

Eikelia, Hilde Helene, Ann Kristin Gundersen: Den lille døra : historien om Musemamma og Musungen. Gaveca, 2021

Fiedler, Tiana: Borte frå lyset. Science fiction. Eget forlag, 2021.

Hertzberg, Tove: Jenta som fløy med reinen. Fjellrein AS, 2021.

Moe, Anette og Hege Terese Fjæra: Beverly Bever og petfluenceren. Drøm forlag, 2020.

Scheck, Dorothea og Vignes, Yvonne: Opplev Arendal med Thord. Bokhuset forlag, 2021.

Skaufjord, David (idé og manus, Ronny Haugland (skisser), Jens K. Styve(tusjing), Trine Lise Normann(farger): Det midlertidige brorskap: Sidequest. Egmont, 2020. Tegneserie.

Storaker, Karen R.  og Thomassen, Stian K.: Eventyret om Reven og Lapskausgryta. Rodrev Thomassen, 2020.

Sævareid, Heidi: XR UK. Ungdomsroman. Flamme forlag, 2021.

Sørensen, Eli Renate Bye: Ubetydelig, men redd. Ungdomsbok. Fortet forlag, 2021.

Oppdatert 1.12.21