Sørlandets litteraturpris 2020

Posted on 26. februar 2020

2


banner_riktig_logo

Det er alltid spennende å se hvem som blir nominert til Sørlandets litteraturpris. Vi er heldige som har et strålende mangfold av bøker og forfattere.

Du har muligheten til å møte de fleste forfatterne som er nominert i samtale med journalist og tidligere NRK-redaktør, Steinar Nilsen. Torsdag 5. mars kl. 19.00 møter du dem i Arendal bibliotek, og fredag 6. mars på Kristiansand folkebibliotek kl. 11.30 under Fredagslunsj.

Her er listen over de nominerte til årets priser.

Skjønnlitteratur

 

 1. Camilla Bøksle:
  Det er vakrest når det skumrer
  (Solum Bokvennen, 2019)

Hører vi egentlig etter når de eldre i familien forteller om seg selv, sitt eget liv og «gamle dager»? Barnebarnet har alltid hørt sin farfar snakke og fortelle, men sjelden lyttet. En dag hender det noe som fører til en stadig tettere kontakt mellom en gammel farfar og en sønnedatter midt i livet. Hun begynner å skrive samtalene deres ned, og dette har blitt til en roman basert på virkeligheten, med forfatterens besteforeldre og andre familiemedlemmer i sentrum. Boka forteller en nydelig historie om farfaren, hans oppvekst, ungdom og valgmuligheter i livet. Den gir også et tidsbilde av Kristiansand for et par generasjoner siden.

«Det er vakrest når det skumrer» er forfatterens debutroman. Det lokalhistoriske ved boka vil interessere mange, og de menneskelige relasjonene som beskrives vil appellere til et allment publikum.

 

 1. Bjørn Arild Ersland:
  Bekken
  (Pelikanen,, 2019)

Hva skjer når barna beveger seg stadig nærmere vannet og de voksne bare sitter og ser på? Forfatter Bjørn Arild Ersland har skrevet bøker både for barn og voksne. I romanen Bekken kombinerer han innsikten i barns erfaringsunivers med forståelsen for hvordan enkelthendelser i oppveksten kan prege en som voksen og, ikke minst, om hvordan vi som voksne legger premisser for barna våre. Her balanseres barnas vennskap og oppdagelseseventyr fint mot blodige griseslakt og kloakkstinkende vassfar i et enkelt, men likevel poetisk og presist språk.

Bekken er en kort roman om et stort tema fra et byggefelt på Sørlandet.

 

 1. Karl Ove Knausgård og Stephen Gill (foto):
  Fuglene på himmelen
  (Oktober, 2019)

Dette er historien om tre generasjoner kvinner. Hovedpersonen har flyttet tilbake til hjemstedet og barndomshjemmet for å pleie sin gamle og syke mor. Datteren kommer på besøk, og dette setter i gang både refleksjoner og hendelser. Landskapet og omgivelsene skildres levende, særlig fuglelivet på stedet. Tittelen «Fuglene under himmelen» refererer til filosofen Søren Kierkegaard, som har gitt hovedpersonen inspirasjon. Handlingen er fortettet i løpet av et par dager, i en liten kortroman. Boka er mesterlig illustrert med en rekke fuglefotografier.

Teksten danner utgangspunkt for forestillingen «Venter», som handler om en moderne Solveig fra Peer Gynt. Forestillingen hadde urpremiere under Festspillene i Bergen 2019.

 

Sakprosa

 

 1. Eirin Holberg og Knut Dørum:
  Arendal før kjøpstaden
  (Cappelen Damm, 2018)

Til kysten kommer impulser fra utlandet tidligere enn lenger inn i landet, og dette vises tydelig når områdets historie skal beskrives. I Arendalsregionen finnes tidlige spor av bosetning fra steinalderen, de eldste funn hele 11 000 år gamle.  Vi finner noen av de eldste sporene av jordbruk i Norge, og rikt gravgods fra vikingtid og romertid viser stor kontakt med en større verden.

«Arendal før kjøpstaden» beskriver Arendalsområdets historie fra siste istid til 1723, da byen fikk status som kjøpstad. Særlig stor plass i boka har perioden 1650-1723 fått. Da vokste byen fram, og ble sentrum for Norges nest største sjøfartsdistrikt. Boka omhandler både byen Arendal og landsognene rundt. Boka bygger på nye og rike arkeologiske funn, og nye analyser av eksisterende materiale.

Forfatterne har skrevet ei både lettlest, grundig og tiltalende bok, som også er rikt illustrert. «Arendal før kjøpstaden» er bind 1 av Arendal by- og regionhistorie, som skrives i anledning Arendals 300-årsjubileum i 2023.

 

 1. Nazneen Khan-Østrem:
  London. Blant gangstere, rabbinere, oligarker, rebeller og andre ektefødte barn av det britiske imperiet.
  (Kagge, 2019)

Uansett hvor mye Brexit fjerner Storbritannia fra EU, er London hele Europas hovedstad. Det er en by de fleste av oss har et forhold til, enten vi har vært der eller ikke, og som Sørlandet har vært nært knyttet til opp igjennom historien. I denne boka tar journalist og forlagsredaktør Nazneen Khan-Østrem utgangspunkt i sin egen mangfoldige bakgrunn og sitt nære forhold til London og skildrer ulike befolkningsgruppers historie i byens mange bydeler med et skarpt øye for interessante detaljer og ulikhet.

Her er både nære møter mellom irer på eldrehjem og polske bohemer og større historier om imperialisme, politisk utvikling og musikkhistorie.

Den er ingen tradisjonell reisebok, men det er likevel ingenting du får mer lyst til mens du leser enn nettopp å reise til et London tegnet i Khan-Østrems bilde.

 

 1. Annemor Sundbø:
  Koftearven
  (Gyldendal, 2019)

Annemor Sundbøs «Koftearven» setter koftekulturen, som gjerne ansees som en urnorsk tradisjon, inn i et globalt, tverrkulturelt og historisk perspektiv med røtter fra store deler av verden. Hun stiller spørsmål ved om de norske koftemønstrene er så helnorske som vi velger å tro. Boka tar for seg myter og hypoteser om opprinnelsen til den norske mønstertradisjon som har utviklet seg gjennom generasjoner, påvirket av religion, overtro, politikk, samfunnsøkonomi, og ikke minst mote. Sundbø gir i boka et perspektiv på verdien av fortidas strikkekunst som har utviklet seg til vår tids norske nasjonalskatt. I tillegg har boka en rekke strikkemønstre og veiledninger for den som ser på håndarbeidet som den viktigste delen av koftearven.

Forfatterens presentasjon av teorier og hypoteser underbygges på en solid måte ved at boka er rikt illustrert.

Juryen består av tidligere fylkesbiblioteksjef Randi Nilsen (leder), Magnus Thunes Jensen ved universitet i Agder, Torbjørn Hodne – Cand.Polit./Samfunnsforsker, Steinar Thorsen  – pensjonert biblioteksjef i Tvedestrand og litteraturviter, skribent og forfatter Guri Idsø Viken.

Alle kan være med å stemme her eller med stemmeseddel i ditt nærmeste bibliotek.