Nominerte 2020:Camilla Bøksle

Posted on 26. februar 2020

3


Camilla Bøksle: «Det er vakrest når det skumrer». (Solum Bokvennen, 2019)

Hører vi egentlig etter når de eldre i familien forteller om seg selv, sitt eget liv og «gamle dager»? Barnebarnet har alltid hørt sin farfar snakke og fortelle, men sjelden lyttet. En dag hender det noe som fører til en stadig tettere kontakt mellom en gammel farfar og en sønnedatter midt i livet. Hun begynner å skrive samtalene deres ned, og dette har blitt til en roman basert på virkeligheten, med forfatterens besteforeldre og andre familiemedlemmer i sentrum. Boka forteller en nydelig historie om farfaren, hans oppvekst, ungdom og valgmuligheter i livet. Den gir også et tidsbilde av Kristiansand for et par generasjoner siden.

«Det er vakrest når det skumrer» er forfatterens debutroman. Det lokalhistoriske ved boka vil interessere mange, og de menneskelige relasjonene som beskrives vil appellere til et allment publikum.

Her kan du stemme på Camilla Bøksle

Camilla Bøksle er nominert til Sørlandets litteraturpris 2020 for boka «Det er vakrest når det skumrer» (Solum Bokvennen, 2019). Foto av Bøksle: Tina Depui Martinsen

Camilla Bøksle er nominert til Sørlandets litteraturpris 2020 for boka «Det er vakrest når det skumrer» (Solum Bokvennen, 2019). Foto av Bøksle: Tina Depui Martinsen