Nominerte 2020: Eirin Holberg og Knut Dørum

Posted on 26. februar 2020

2


Eirin Holberg og Knut Dørum: «Arendal før kjøpstaden». (Cappelen Damm 2018)

Til kysten kommer impulser fra utlandet tidligere enn lenger inn i landet, og dette vises tydelig når områdets historie skal beskrives. I Arendalsregionen finnes tidlige spor av bosetning fra steinalderen, de eldste funn hele 11 000 år gamle.  Vi finner noen av de eldste sporene av jordbruk i Norge, og rikt gravgods fra vikingtid og romertid viser stor kontakt med en større verden.

«Arendal før kjøpstaden» beskriver Arendalsområdets historie fra siste istid til 1723, da byen fikk status som kjøpstad. Særlig stor plass i boka har perioden 1650-1723 fått. Da vokste byen fram, og ble sentrum for Norges nest største sjøfartsdistrikt. Boka omhandler både byen Arendal og landsognene rundt. Boka bygger på nye og rike arkeologiske funn, og nye analyser av eksisterende materiale.

Forfatterne har skrevet ei både lettlest, grundig og tiltalende bok, som også er rikt illustrert. «Arendal før kjøpstaden» er bind 1 av Arendal by- og regionhistorie, som skrives i anledning Arendals 300-årsjubileum i 2023.

Her kan du stemme på Eirin Holberg og Knut Dørum

Eirin Holberg og Knut Dørum er nominert til Sørlandets litteraturpris 2020 for boka «Arendal før kjøpstaden» (Cappelen Damm, 2019). Foto av Dørum: Atle Christiansen, UiA

Eirin Holberg og Knut Dørum er nominert til Sørlandets litteraturpris 2020 for boka «Arendal før kjøpstaden» (Cappelen Damm, 2019). Foto av Dørum: Atle Christiansen, UiA