Nominert 2017: Kjell-Olav Masdalen

Posted on 10. februar 2017

1


Kjell-Olav Masdalen er nominert til Sørlandets litteraturpris 2017 for boka «Erik Munk. Kriger, lensherre og bondeplager» (Portal). Foto: Portal forlag.

Kjell-Olav Masdalen er nominert til Sørlandets litteraturpris 2017 for boka «Erik Munk. Kriger, lensherre og bondeplager» (Portal). Foto: Portal forlag.

Kjell-Olav Masdalen: «Erik Munk. Kriger, lensherre og bondeplager» (Portal, 2016)

Knytter lokal historie til det store nasjonale og regionale bildet på en interessevekkende måte. Den kritiske og grundige tilnærmingen til en historisk skikkelse mange kjenner som bondeplageren fra Agder, gir andre og nye innsikter til bildet av ham, og setter forståelsen av Munk inn i samtiden han levde i.

Her kan du stemme på Kjell-Olav Masdalen (kandidat nr. 5)