Nominert 2016: Bjarne Bjorvatn

Posted on 11. februar 2016

2


Bjarne Bjorvatn er nominert til Sørlandets litteraturpris 2016 for boka «Vaksiner : en forbannet velsignelse» (Portal forlag)

Bjarne Bjorvatn er nominert til Sørlandets litteraturpris 2016 for boka «Vaksiner : en forbannet velsignelse» (Portal forlag)


Bjarne Bjorvatn: «Vaksiner : en forbannet velsignelse» (Portal forlag, 2015)

I en verden der den globale debatten om vaksinering stadig tilspisser seg, er Bjarne Bjorvatns bok Vaksiner: En forbannet velsignelse et viktig bidrag. Skepsisen til vaksiner er økende.  Boka er et uforbeholdent, men veldokumentert forsvar for vaksinering i en tid der antibiotika brukes ukritisk.

I et lettlest språk beskriver forfatteren hvordan vaksiner fungerer. På en fremragende måte skildrer han de sosiale konsekvensene av vaksinering. Både lek og lærd kan hente mye kunnskap hos Bjorvatn. Boka tar for seg vaksinologiens historie og behandler 23 sykdommer spesielt . Han viser hvordan massevaksinering på det nærmeste har utryddet en rekke fryktede infeksjonssykdommene, blant dem polio og kopper. Boka bør bli pensum i enhver helsefagutdannelse.

Her kan du stemme på Bjarne Bjorvatn (kandidat nr. 6)