Nominert 2014: Line Baugstø

Posted on 6. februar 2014

1


Line Baugstø er nominert til Sørlandets litteraturpris 2014 for boka «Camilla Collett, født Wergeland» (Mangschou). Foto av Baugstø: Aschehoug

Line Baugstø er nominert til Sørlandets litteraturpris 2014 for boka «Camilla Collett, født Wergeland» (Mangschou). Foto av Baugstø: Aschehoug

Line Baugstø: ”Camilla Collett, født Wergeland” (Cappelen Damm, 2013)

Camilla Collett er en av norgeshistoriens viktigste forfattere og vår første kvinnesakskvinne. Hennes til dels dramatiske liv er en spennende reise i det nye Norges tilblivelse og utvikling.

Baugstø nærmer seg denne kvinnen med nysgjerrighet, respekt og et ønske om å forstå og lære, både om hennes og sin egen samtid. Camilla Collett trer fram, levende og godt skildret, både for unge mennesker og voksne.

Line Baugstø (f. 1961) er fra Kristiansand. Hun er en etablert forfatter med mange utgivelser bak seg.